Comhairle – Committee logo

Eolas

Baineann trí fheidhm leis an gComhairle, ag tagairt don mheamram.

  1. Ceanglaítear ar an gComhairle socruithe a dhéanamh do chatalógú, eagarthóireacht agus foilsiú ábhair ón gcnuasach leabhar, lámhscríbhinní, doiciméad agus taifeadtaí eile a bhaineann le béaloideas a cuireadh le Cnuasach Bhéaloideas Éireann, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath nó atá le cur leis.
  2. Ceanglaítear ar an gComhairle socruithe a dhéanamh don rochtain chuí ar an ábhar sin agus d’úsáid an ábhair sin
  3. Ceanglaítear ar an gComhairle riarachán a dhéanamh ar na cistí a chuir an Roinn Oideachais, nó a chuirfidh sí ar fáil chun an costas a íoc a bhaineann le catalógú, eagarthóireacht agus foilsiú Bhéaloideas na hÉireann agus staidéir bhainteacha.

Déanann miontuairiscí chéad chruinniú Chomhairle Bhéaloideas Éireann taifead ar mheamram den dáta an 27 Márta 1972, ó Sheán Mac Gearailt, Rúnaí na Roinne Oideachais, chuig an Ollamh J.J. Hogan, a bhí ina Uachtarán ar an gColáiste Ollscoile Baile Átha Cliath san am. Leagan amach feidhmeanna na Comhairle sa meamram. Tugtar comhdhéanamh, modh ceapacháin agus téarma oifige Chomhairle Bhéalodieas Éireann sa mheamram agus nuashonraíodh iad mar seo a leanas:

Is éard atá sa Chomhairle deichniúr comhalta, a cheapfaidh Uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath chomh maith le líon nach mó ná ceathrar a ainmneoidh an tAire Oideachais. Beidh gach comhalta i mbun an phoist ar feadh téarma trí bliana, ar féidir é athnuachan de rogha Uachtarán an Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus an Aire Oideachais i gcás na gcomhaltaí atá ainmnithe acu.