Comhairle – Committee logo

Stair

Nuair a d’aistrigh Coimisiún Béaloideasa Éireann go dtí An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, bhunaigh an Roinn Oideachais Comhairle Bhéaloideas Éireann in 1972. Tugadh freagracht di cabhair a thabhairt le leanacht ar aghaidh le hobair an Choimisiúin agus monatóireacht a dhéanamh ar an obair sin go háirithe maidir le hinnéacsú, cartlannú agus maoirsiú.

Tugann na feidhmeanna seo suim an phobail i gcuntas go háirithe maidir le rochtain phoiblí ar an gCnuasach. Ó 1972 go dtí 1994 chomhlíon An Chomhairle na feidhmeanna seo go háirithe le bunú éachtach na sraithe Scríbhinní Béaloidis ar cuireadh raon leabhar agus foilseachán fuaime ar fáil laistigh di. Chuir an Chomhairle roinnt tionscnamh innéacsaithe agus oibre allamuigh ar bun chomh maith. Bunaíodh Cnuasach Bhéaloideas Éireann in 2005-2006 mar ionad costais ar lithligh sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, laistigh de Scoil na Gaeilge, An léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta. Athghníomaíodh Comhairle Bhéaldoiea Éireann ag an bpointe sin. Tá Comhairle Bhéaloideas Éireann rannpháirteach I gcónaí san obair a dhéantar mar thacaíocht do Chnuasach Bhéaloideas eireann.

Tá Cnuasach Bhéaloideas Éireann ar cheann de na cnuasaigh is saibhre dá chineáil ar domhan agus acmhainn uathúil é ó thaobh staidéar chultúr tradisiúnta na hÉireann.